Προφίλ Εταιρίας

Προφίλ Εταιρίας

Η εταιρία P.G. Kallimarmaro είναι μια σύγχρονη Κυπριακή επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων, γρανίτη και πέτρας. Η εταιρία μας, έχει καταφέρει να διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Κύπρο, που συνεχώς αυξάνεται, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντων. Οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου της αλλά και η τεχνογνωσία των ανθρώπων της P.G. Kallimarmaro, της δίνει το πλεονέκτημα να μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλα και απαιτητικά έργα.